Make your own free website on Tripod.com

wadah mutiara perdana

maju mundurnya sesebuah negara bergantung kepada 2 faktor utama yang mesti berada bersamaiaitu pertamanya , rakyat rajin yang keduanya kerajaan atau pemerintahan yang cekap ,bertangunjawap ,cekap dan dan daya pemikiran yang bernas yang sesuai dengan keadaan semasa dan masaalah yang ditangani .

    Yakin kepada kebolehan kita dan janganlah kita percaya pada orang lain sahaj . Ykinlah bahawa kita juga paidai dan mempunyai kebolehan yang sama seperti orang lain.Jangan terlalu merendah diri dan jangan pula terlalu bangga diri .

Change was predicted for the accurary of which is trully amazing . Human society was not expected to be static but would in constant state of flux. And all these would not be without reason. And the followers of Islam must obviusly change and adjust to new situations for their continued success.

 YAB DATO' SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD

PERDANA = MENTERI MALAYSIA KEEMPAT

Kalau kamu kaya

Kalau kamu kaya bersyukurlah
Kalau kamu miskin bersabarlah
Berusahalah selalu kemudian
Tawakkal kepada Tuhan
Jangan tawakal saja
Tanpa usaha

Bekerja itu syariat yang dituntut
Bertawakal itu satu aspek dari akhlak
Orang yang beraqidah
Gabungkanlah syariat dengan aqidah
Satukanlah tawakal dengan usaha
Itulah pegangan Ahlul Sunnah Wal Jamaah

Di dalam pergaulan hendaklah bertolak ansur
Begitulah dari Tuhan kita

 terus